sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Dr Józef Żuk
Budynek: 7, pokój: 117D
Telefon: (+48) 22 59 34 222
email: jozef_zuk@sggw.pl
Moje CV