sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr Dorota Żebrowska-Suchodolska
Budynek: 34, pokój: 3/42B
Telefon: (+48) 22 59 37 254
email: dorota_zebrowska_suchodolska@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy