sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Prof. dr hab. Wojciech Ziętara
Budynek: 7, pokój: 112B
Telefon: (+48) 22 59 34 210
Moje CV