sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Prof. dr hab. Wojciech Zieliński
Budynek: 34, pokój: 3/46
Telefon: (+48) 22 59 37 240
email: wojciech_zielinski@sggw.edu.pl
http://wojtek.zielinski.statystyka.info
Profil w Bazie Wiedzy