sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonomicznej
Dr Monika Zielińska-Sitkiewicz
Budynek: 34, pokój: 3/42A
Telefon: (+48) 22 59 37 320
email: monika_zielinska_sitkiewicz@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy