sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr hab. Aldona Zawojska
Kierownik Zakładu
Budynek: 5, pokój: 8
Telefon: (+48) 22 59 34 036
email: aldona_zawojska@sggw.edu.pl
Moje CV