sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr Maksymilian Bąk
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 35 602
email: maksymilian_bak@sggw.edu.pl