sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr inż. Sławomir Jarka
Budynek: 7, pokój: 1D
Telefon: (+48) 22 59 34 244
email: slawomir_jarka@sggw.edu.pl
Moje CV