sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr Jan Zawadka
Budynek: 6, pokój: B18
Telefon: (+48) 22 59 34 185
email: jan_zawadka@sggw.edu.pl
Moje CV