sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Statystyki Matematycznej
Dr Olga Zajkowska
Budynek: 34, pokój: 3/43A
email: olga_zajkowska@sggw.edu.pl