sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Dr hab. Maria Zajączkowska
Telefon: (+48) 22 59 34 040
Moje CV