sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Serhiy Zabolotnyy
Budynek: 3, pokój: 7
Telefon: (+48) 22 59 34 276
email: serhiy_zabolotnyy@sggw.edu.pl
Moje CV