sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr hab. Marcin Wysokiński
Budynek: 3, pokój: 109
Telefon: (+48) 22 59 34 261
email: marcin_wysokinski@sggw.edu.pl
Moje CV