sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Dr hab. Włodzimierz Wójcicki
Telefon: (+48) 22 59 34 030
email: wlodzimierz_wojcicki@sggw.pl
Moje CV