sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Zakład Ekonometrii i Inżynierii Finansowej
Dr Tomasz Woźniakowski
Budynek: 34, pokój: 3/64
email: tomasz_wozniakowski@sggw.edu.pl
Profil w Bazie Wiedzy