sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr hab. Agata Balińska
Budynek: 6, pokój: B15
Telefon: (+48) 22 59 34 154
email: agata_balinska@sggw.edu.pl
Moje CV