sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr inż. Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
Budynek: 6, pokój: D-29
Telefon: (+48) 22 59 34 072
email: agnieszka_wojewodzka@sggw.edu.pl
http://agnieszka_wojewodzka_wiewiorska.users.sggw.pl/cv.pdf
Profil w Bazie Wiedzy