sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Produkcji i Usług
Dr hab. Ludwik Wicki
Budynek: 7, pokój: 115B
Telefon: (+48) 22 59 34 238
email: ludwik_wicki@sggw.edu.pl
http://lwicki.wne.sggw.pl/