sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Dr hab. Adam Wąs
Budynek: 7, pokój: 106C
Telefon: (+48) 22 59 34 218
email: adam_was@sggw.edu.pl
http://adam.was.users.sggw.pl
Moje CV