sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Doktorant
Mgr inż. Sławomir Wawrzyniak
Budynek: 6, pokój: B27
Telefon: (+48)22 59 34 164
email: slawomir_wawrzyniak@sggw.pl