sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr hab. Mirosław Wasilewski
Kierownik Katedry
Budynek: 7, pokój: 108B
Telefon: (+48) 22 59 34 224
email: miroslaw_wasilewski@sggw.edu.pl
Moje CV