sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Dr Anna Wasilewska
Budynek: 7, pokój: 111
Telefon: (+48) 22 59 34 225
email: anna_wasilewska1@sggw.edu.pl
Moje CV