sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr Rafał Balina
Budynek: 3, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 34 270
email: rafal_balina@sggw.edu.pl
Moje CV