sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr Monika Utzig
Prodziekan Wydziału Ekonomicznego
Budynek: 5, pokój: 16
Telefon: (+48) 22 59 34 037
email: monika_utzig@sggw.edu.pl
http://monika_utzig.users.sggw.pl/
Moje CV