sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonometrii i Statystyki
Doktorant
Mgr Dominika Urbańczyk
Budynek: 34, pokój: 3/44A
email: dominika_urbanczyk@sggw.pl