sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Doktorant
Mgr Anna Twardowska
Budynek: 5, pokój: 29
Telefon: (+48) 22 59 34 115
email: anna_twardowska@sggw.pl