sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr Paulina Trębska
Budynek: 6, pokój: A40
Telefon: (+48) 22 59 34 067
email: paulina_trebska@sggw.edu.pl
Moje CV