sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr inż. Kazimierz Tabor
Telefon: (+48) 22 59 34 164
Moje CV