sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr hab. inż. Elżbieta Szymańska
Budynek: 3, pokój: 107
Telefon: (+48) 22 59 34 227
email: elzbieta_szymanska@sggw.edu.pl
Moje CV