sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Doktorant
Mgr Zuzanna Szymaniuk
Budynek: 7, pokój: 12
Telefon: (+48) 22 59 34 209
email: zuzanna_szymaniuk@sggw.pl