sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych
Prof. dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
Budynek: 6, pokój: A38
Telefon: (+48) 22 59 34 060, (+48) 22 59 34 077
email: joanna_szwacka@sggw.edu.pl