sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Dr hab. Stanisław Bagieński
Budynek: 7, pokój: 117C
Telefon: (+48) 22 59 34 239
email: stanislaw_bagienski@sggw.edu.pl
Moje CV