sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Dr hab. Piotr Sulewski
Kierownik Zakładu
Budynek: 7, pokój: 106B
Telefon: (+48) 22 59 34 217
email: piotr_sulewski@sggw.edu.pl
http://piotr_sulewski.users.sggw.pl/
Moje CV