sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Doktorant
Mgr Przemysław Suchodolski
Budynek: 5, pokój: 6A
Telefon: (+48) 22 59 34 117
email: przemyslaw_suchodolski@sggw.pl