sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr inż. Alicja Stolarska
Budynek: 5, pokój: 6
Telefon: (+48) 22 59 34 109
email: alicja_stolarska@sggw.edu.pl
Moje CV