sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Prof. dr hab. Stanisław Stańko
Telefon: (+48) 22 59 34 107
email: stanislaw_stanko@sggw.pl
Moje CV