sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Agrobiznesu
Dr inż. Agnieszka Sobolewska
Budynek: 5, pokój: 4
Telefon: (+48) 22 59 34 108
email: agnieszka_sobolewska@sggw.edu.pl
Moje CV