sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Dr hab. Tomasz Siudek
Budynek: 3, pokój: 8
Telefon: (+48) 22 59 34 226
email: tomasz_siudek@sggw.edu.pl
Moje CV