sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr hab. Izabella Sikorska-Wolak
Telefon: (+48) 22 59 34 153
email: izabella_sikorska-wolak@sggw.pl