sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa
Dr inż. Anna Sieczko
Budynek: 6, pokój: B15
Telefon: (+48) 22 59 34 155
email: anna_sieczko@sggw.edu.pl
Moje CV