sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Prof. dr hab. Janina Sawicka
Telefon: (+48) 22 59 34 082
email: janina_sawicka@sggw.pl
Moje CV