sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Zakład Ekonomiki Podmiotów Gospodarczych
Prof. dr hab. Henryk Runowski
Kierownik Katedry
Budynek: 7, pokój: 112
Telefon: (+48) 22 59 34 232, (+48) 22 59 34 211
email: henryk_runowski@sggw.edu.pl
Moje CV