sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr inż. Monika Roman
Budynek: 3, pokój: 105
Telefon: (+48) 22 59 34 234
email: monika_roman@sggw.edu.pl
Moje CV