sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Logistyki
Dr hab. inż. Tomasz Rokicki
Budynek: 3, pokój: 108
Telefon: (+48) 22 59 34 259
email: tomasz_rokicki@sggw.edu.pl
Moje CV