sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr hab. inż. Joanna Rakowska
Kierownik Zakładu
Budynek: 6, pokój: D27
Telefon: (+48) 22 59 34 076
email: joanna_rakowska@sggw.edu.pl
http://jrakowska.wne.sggw.pl
Moje CV