sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Zakład Ekonomii
Dr inż. Małgorzata Raczkowska
Budynek: 5, pokój: 3
Telefon: (+48) 22 59 34 034
email: malgorzata_raczkowska@sggw.edu.pl
Moje CV