sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr hab. Halina Powęska
Budynek: 6, pokój: D25
Telefon: (+48) 22 59 34 072
email: halina_poweska@sggw.edu.pl
Moje CV