sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr inż. Iwona Pomianek
Prodziekan Wydziału Ekonomicznego
Budynek: 6, pokój: A39
Telefon: (+48) 22 59 34 070
email: iwona_pomianek@sggw.edu.pl
Moje CV