sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa
Prof. dr hab. Marian Podstawka
Budynek: 6, pokój: A41
Telefon: (+48) 22 59 34 066
email: marian_podstawka@sggw.edu.pl
Moje CV