sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu
Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich
Dr hab. Wojciech Pizło
Budynek: 6, pokój: A13
Telefon: (+48) 22 59 34 166
email: wojciech_pizlo@sggw.edu.pl
Moje CV