sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Zarządzania
Dr hab. Wojciech Pizło
Budynek: 6, pokój: A13
Telefon: (+48) 22 59 34 166
email: wojciech_pizlo@sggw.edu.pl
Moje CV